Trade marketing – tiếp thị tại điểm bán đối với người bán lẻ

Trade marketing – tiếp thị tại điểm bán đối với người bán lẻ

CATEGORY : Tư vấn bán lẻ

Trade marketing (tiếp thị tại điểm bán) thường được biết đến như những hoạt động gắn liền với chiến lược phân phối của doanh nghiệp sản xuất. Trade marketing ra đời sau Marketing và xuất phát từ nhu cầu thực tế trong việc thu hút người tiêu dùng đối với […]

Phần mềm bán hàng VNUNI - Phiên bản mới 2.4.7

Thông báo phiên bản mới?

VNUNI phát hành phiên bản mới Phần mềm quản lý bán hàng siêu thị VNUNi® Sales & Inventory Control Ngày 23-Apr-2019: VNUNI SIC v2.4.8 Tính năng mới: 1. Sửa: Thay đổi lại thuật toán đăng ký bản quyền (các khách hàng đang sử dụng phần mềm khi nâng cấp sẽ […]

Giá phần mềm bán hàng VNUNI được tính thế nào?

Giá phần mềm bán hàng vnuni được tính như thế nào?

Tổng trị giá hợp đồng giải pháp phần mềm bán hàng VNUNi® SIC bao gồm: 1. Giá trị bản quyền phần mềm Bản quyền máy đầu tiên (bắt buộc có): Hãy gọi cho chúng tôi (Gồm 01 CSDL + 01 chương trình/01PC) Bản quyền 1 máy bổ sung: 0.9tr Bản quyền 3 máy […]