Bài viết xem nhiều

Phần mềm bán hàng VNUNI
Phần mềm quản lý bán hàng VNUNI

Phần mềm quản lý bán hàng VNUNI Sales & Inventory Control là phần mềm ứng dụng hỗ trợ quản lý bán hàng, quản lý công nợ, quản lý kho hàng cho các đơn vị hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ. Phần mềm bán hàng […]

Phần mềm bán hàng VNUNI - Phiên bản mới 2.4.7
Thông báo phiên bản mới?

VNUNI phát hành phiên bản mới Phần mềm quản lý bán hàng siêu thị VNUNi® Sales & Inventory Control Ngày 24-Apr-2017: VNUNI SIC v2.4.7 (RC4) Tính năng mới: 1. Thêm: Xem màn hình Kiểm tra tồn kho một mã hàng qua phím tắt <F10> ở tất cả mọi nơi 2. […]

Giá phần mềm bán hàng VNUNI được tính thế nào?
Giá phần mềm bán hàng vnuni được tính như thế nào?

Tổng trị giá hợp đồng giải pháp phần mềm bán hàng VNUNi® SIC bao gồm: 1. Giá trị bản quyền phần mềm Bản quyền máy đầu tiên (bắt buộc có): Hãy gọi cho chúng tôi (Gồm 01 CSDL + 01 chương trình/01PC) Bản quyền 1 máy bổ sung: 0.9tr Bản quyền 3 máy […]

MS SQL Server
Download phần mềm quản lý bán hàng VNUNI

Phiên bản v2.4.7 RC1 Tính năng mới Phần mềm bán hàng VNUNi® SIC (Sales & Inventory Control) được phát triển trên nền tảng công nghệ của Microsoft, sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) Microsoft SQL Server để quản lý dữ liệu của phần mềm. Vì vậy, […]

Tại sao lựa chọn phần mềm bán hàng VNUNI
Tại sao lựa chọn phần mềm bán hàng VNUNI?

Phần mềm quản lý bán hàng VNUNI Sales & Inventory Control là phần mềm ứng dụng hỗ trợ quản lý bán hàng, quản lý công nợ, quản lý kho hàng cho các đơn vị hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ. Phần mềm bán hàng […]