Những câu hỏi thường gặp

Phần mềm bán hàng VNUNI - Phiên bản mới 2.4.7
Thông báo phiên bản mới?

VNUNI phát hành phiên bản mới Phần mềm quản lý bán hàng siêu thị VNUNi® Sales & Inventory Control Ngày 20-July-2016: VNUNI SIC v2.4.7 (RC3) Tính năng mới: 1. Thêm: Bổ sung bảng N-X-T Tổng kho (Group theo hàng hóa và có thể xem chi tiết từng kho) 2. Sửa: […]

Giá phần mềm bán hàng VNUNI được tính thế nào?
Giá phần mềm bán hàng vnuni được tính như thế nào?

Tổng trị giá hợp đồng giải pháp phần mềm bán hàng VNUNi® SIC bao gồm: 1. Giá trị bản quyền phần mềm Bản quyền máy đầu tiên (bắt buộc có): Hãy gọi cho chúng tôi (Gồm 01 CSDL + 01 chương trình/01PC) Bản quyền 1 máy bổ sung: 0.9tr Bản quyền 3 máy […]

Tại sao lựa chọn phần mềm bán hàng VNUNI
Tại sao lựa chọn phần mềm bán hàng VNUNI?

Phần mềm quản lý bán hàng VNUNI Sales & Inventory Control là phần mềm ứng dụng hỗ trợ quản lý bán hàng, quản lý công nợ, quản lý kho hàng cho các đơn vị hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ. Phần mềm bán hàng […]