Mua phần mềm bán hàng

Hỗ trợ triển khai phần mềm trực tuyến

Khách hàng ở tỉnh xa thì mua phần mềm bán hàng và thiết bị như thế nào?

Author admin

Trong quá trình trao đổi với VNUNI về việc áp dụng phần mềm bán hàng và các thiết bị bán lẻ hỗ trợ bán hàng, đa số các khách hàng ở tỉnh đều đặt câu hỏi là “Vậy nếu tôi ở tỉnh thì VNUNI triển khai như thế nào?”. Như […]