phần mềm bán lẻ

Giá phần mềm bán hàng VNUNI được tính thế nào?

Giá phần mềm bán hàng vnuni được tính như thế nào?

Author admin

Tổng trị giá hợp đồng giải pháp phần mềm bán hàng VNUNi® SIC bao gồm: 1. Giá trị bản quyền phần mềm Bản quyền máy đầu tiên (bắt buộc có): Hãy gọi cho chúng tôi (Gồm 01 CSDL + 01 chương trình/01PC) Bản quyền 1 máy bổ sung: 0.9tr Bản quyền 3 máy […]