tạp hóa thiện duyên

Cửa hàng tạp hóa Thiện Duyên

Cửa hàng tạp hóa Thiện Duyên

CATEGORY : Tin triển khai
Author admin

Cửa hàng tạp hóa Thiện Duyên chuyên các mặt hàng tiêu dùng như bánh kẹo; thuốc lá; rượu bia; nước ngọt…Cửa hàng tạp hóa Thiện Duyên hiện đang sử dụng phần mềm bán hàng VNUNI làm công cụ quản lý. * Thông tin triển khai phần mềm bán hàng VNUNI cho Cửa hàng tạp hóa […]