tiếp thị tại điểm bán

Trade marketing – tiếp thị tại điểm bán đối với người bán lẻ

Trade marketing – tiếp thị tại điểm bán đối với người bán lẻ

CATEGORY : Tư vấn bán lẻ
Author admin

Trade marketing (tiếp thị tại điểm bán) thường được biết đến như những hoạt động gắn liền với chiến lược phân phối của doanh nghiệp sản xuất. Trade marketing ra đời sau Marketing và xuất phát từ nhu cầu thực tế trong việc thu hút người tiêu dùng đối với […]