Thông báo phiên bản mới?

VNUNI phát hành phiên bản mới

Phần mềm quản lý bán hàng siêu thị
VNUNi® Sales & Inventory Control

Phần mềm bán hàng VNUNI - Phiên bản mới 2.4.8

Ngày 23-Apr-2019: VNUNI SIC v2.4.8

Tính năng mới:

1. Sửa: Thay đổi lại thuật toán đăng ký bản quyền (các khách hàng đang sử dụng phần mềm khi nâng cấp sẽ được cấp lại bản quyền miễn phí trên các máy đã đăng ký);
2. Sửa: Resize lại các màn hình cho đẹp hơn;
3. Thêm: Bổ sung 2 thông tin “Tỷ lệ tích điểm” và “Đ.Kiện tích điểm” trên “Nhóm đối tác kinh doanh” là “Khách hàng”;
4. Thêm: Bổ sung lựa chọn “Bán lẻ” trong tab “Lịch sử giao dịch khách hàng” trên màn hình “Khách hàng” để hiển thị các giao dịch bán lẻ của khách hàng;
5. Thêm: Bổ sung 2 thông tin “Ngày tích điểm” và “Điểm tích” ban đầu trên màn hình “Khách hàng”;
6. Thêm: Chế độ nhập tạo mã KH: Không tạo mã, Mã tự tăng, Mã tự sinh từ tên khách hàng;
7. Thêm: Bổ sung thông tin “Hình thức vận chuyển”, “Ngày chuyển”, “Phí vận chuyển” và “Điểm tích” trên màn hình “Bán lẻ siêu thị” và “Xuất bán” (Màn hình “Xuất bán” không áp dụng tích điểm vì màn hình này bán hàng có công nợ, liên quan tới phiếu thu);
8. Thêm: Bổ sung các hình thức thanh toán khác ngoài thanh toán tiền mặt (Phím tắt <Ctrl + F12>) trên màn hình “Bán Lẻ siêu thị”. Bỏ thông tin “Hình thức thanh toán” trên màn hình “Bán lẻ siêu thị”. Mẫu hóa đơn in ra sẽ tự động co dãn theo hình thức thanh toán;
9. Thêm: Bổ sung hình thức thanh toán khác là chuyển khoản ngoài thanh toán tiền mặt (Phím tắt <Ctrl + F12>) trên màn hình “Xuất bán”. Bỏ thông tin “Hình thức thanh toán” trên màn hình “Xuất bán”;
10. Sửa: Chặn không cho lưu chứng từ ở ngày phía sau ngày hiện thời của hệ thống;
11. Sửa: Lỗi khi sửa sổ lượng mặt hàng trên màn hình Bán lẻ siêu thị ở trường hợp có giảm giá dòng hàng;
12. Sửa: Ở hóa đơn bán lẻ khổ K80, thông tin “Giá bán gốc” và “Tiền giảm giá” là đã tính thuế trong trường hợp không hiện thuế GTGT ở dưới;
13. Sửa: Lỗi vnuniCombobox.ocx (quan trọng) và một số lỗi khác.

Ngày 14-Dec-2017: VNUNI SIC v2.4.7 (RC5)

Tính năng mới:

1. Sửa: Tại ô Mã vạch NSX của 1 sản phẩm, cho phép nhập nhiều mã vạch NSX khác nhau có cùng tính chất: cùng tên gọi, cùng giá nhập – giá bán nhưng thuộc tính khác nhau như màu sắc, mùi vị…;
2. Sửa: Lỗi di chuột trên bàn phím khi muốn xem các chứng từ ở các màn hình danh sách;
3. Sửa: Công cụ DataImport: (Đổi cột BuildInBarcode thành UPC). Cột MaVachNSX có thể chứa nhiều mã vạch nhà sản xuất, ngăn cách nhau bởi dấu phảy.

Ngày 24-Apr-2017: VNUNI SIC v2.4.7 (RC4)

Tính năng mới:

1. Thêm: Xem màn hình Kiểm tra tồn kho một mã hàng qua phím tắt <F10> ở tất cả mọi nơi
2. Sửa: Bấm <F2> để (1) <Lưu chứng từ>, (2) <In hóa đơn> và (3) <Thêm mới> (Như bấm <Ctrl + N>) trên màn hình “Xuất bán”. Bấm <Ctrl + F2> để Lưu chứng từ, Thêm mới nhưng KHÔNG in hóa đơn (như bấm <F2> ở bản cũ)
3. Thêm: Thông tin giảm giá dòng hàng (item discount) trên màn hình “Bán lẻ siêu thị”
4. Thêm: Thông tin khách hàng và tiền giảm giá trên hóa đơn in từ màn hình “Bán lẻ siêu thị” (Giống phiếu Xuất bán)
5. Thêm: Có thêm option trên màn hình Tra cứu bằng <F4>, cho phép tìm kiếm theo không phân biệt dấu tiếng việt. Ví dụ: “Đức Việt”, “đức việt”, hay “duc viet” thì đều lọc được. (Chưa làm ở chức năng lọc <F6> với thông tin dạng text).
6. Thêm: Các cột “Loại chứng từ”, “Nhóm KH”, “Kho hàng”, “Ngừng” cho các chính sách giá với hàng hóa: Chính sách đặc biệt, Chính sách theo số lượng, Chính sách khuyến mại
7. Sửa: Chính sách giá (có điều kiện theo 3 cột ở trên) có thể áp dụng cho Phiếu bán lẻ Siêu thị, Phiếu xuất bán
8. Sửa: Chính sách KM mua hàng tặng hàng, cho phép một mặt hàng KM được tặng nhiều lần trên cùng 1 chứng từ do mua nhiều mã hàng khác nhau. Khi quét mã hàng KM thì tách riêng dòng hàng khác coi như bán hàng bình thường chứ ko tăng số lượng của dòng hàng KM.
9. Sửa: Bổ sung thêm cột “% Giảm giá” khi Import từ file *.csv vào chứng từ Nhập mua cho cả 2 trường hợp: “Cập nhật danh mục” hoặc “Không cập nhật danh mục” (Chú ý: Trường hợp “Cập nhật danh mục hàng hóa” thì thêm cột “% Giảm giá” ở trước cột “Mã nhóm cấp 2”)
10. Sửa: Cho phép import chứng từ ở phiếu “Xuất bán” với đầy đủ các thông tin như % CK, Thuế VAT,…
11. Sửa: Không xóa dòng hàng khi bấm F8 để sửa số lượng trên các chứng từ
12. Sửa: Tăng tốc mở chứng từ (Chỉ nạp danh sách hàng hóa khi mở bất cứ 1 chứng từ nào lần đầu tiên hoặc khi có mặt hàng trong danh mục hàng hóa được thêm mới hoặc bị sửa, sau đó các lần mở tiếp theo sẽ không phải nạp lại danh sách đó nữa). Tính năng này sẽ tiết kiệm băng thông khi mở chứng từ qua Internet, làm cho việc mở chứng từ sẽ nhanh hơn ở các lần tiếp theo.

Ngày 20-July-2016: VNUNI SIC v2.4.7 (RC3)

Tính năng mới:

1. Thêm: Bổ sung bảng N-X-T Tổng kho (Group theo hàng hóa và có thể xem chi tiết từng kho)
2. Sửa: Không chạy tiếp tục khi gặp lỗi ko tìm thấy mã hàng khi send trực tiếp dữ liệu từ máy kiểm kê vào “Phiếu điều chỉnh”
3. Thêm: Shotcut <Ctrl + R> trên “Phiếu điều chỉnh” để Update số dư sổ sách (nếu có sửa chứng từ phía trước)
4. Sửa: Không cho phép sửa lại thông tin “Từ kho”, “Đến kho” khi mở (sửa) chứng từ “Điều chuyển kho” (Có nhắc nhở kiểm tra trước khi tạo mới chứng từ)
5. Sửa: Thêm lựa chọn để bắt buộc nhập số chứng từ gốc trên chứng từ “Khách hàng Trả lại” (Nếu ko áp dụng thì không cần sửa)

[Shipment_Return]
….
MandatoryRule=2

6. Sửa: Thêm cột tổng cộng số lượng ở mẫu in hóa đơn khổ A5
7. Thêm: Thông báo sinh nhật khách hàng bằng bản nhạc chúc mừng sinh nhật và hình ảnh bánh sinh nhật trên màn hình “Xuất bán” và “Bán lẻ siêu thị”.
8. Sửa: Cho phép nhập số dư đầu kỳ với giá vốn = 0 (hàng KM)
9. Sửa: Cho phép import thẳng dữ liệu từ máy kiểm kê PDT-8A vào màn hình nhập số dư đầu kỳ.
10. Sửa: Thay đổi vị trí các nút tính năng (EN/VN, AT/BT, S3/RT, Tạm hoãn) trên màn hình “Bán lẻ siêu thị”
11. Thêm: Thêm các nút tính năng (EN/VN, S1/RT, Tạm hoãn) trên màn hình xuất bán. Bổ sung nút mở rộng lưới (Grid) chi tiết dòng hàng và biểu tượng trạng thái online Internet ở bên phải trên của grid.
12. Thêm: Trên phiếu “Xuất bán”, bấm <Ctrl + “-“> để trả lại mặt hàng trên lưới chi tiết dòng hàng.
13. Thêm: Phân quyền người dùng theo kho (chưa phân quyền theo kho cho sổ quỹ, sổ công nợ phải thu, phải trả, sổ nhật ký thu tiền mua hàng, bán hàng, trả lại)
14. Sửa: Lỗi ko cập nhật số dư đầu kỳ hàng tồn kho khi sử dụng <Ctrl+Shift+F12>
15. Sửa: Bổ sung thêm thông tin về “Tổng số chứng từ” trên tab “Phân tích” ở các màn hình danh mục đối tượng như Khách Hàng, Nhà Cung Cấp, Nhân Viên.
16. Sửa: Hiện thị thêm cột “Tổng số hóa đơn bán hàng”, “Tổng số hóa đơn trả lại” ở màn hình “Doanh số theo khách hàng”.

Ngày 01-October-2015: VNUNI SIC v2.4.7 (RC2)

Tính năng mới:

1. Sửa: Fix lỗi không hiện thông tin ở “trang đầu tiên” trên màn hình “Tham số hệ thống” khi di chuyển tab từ phím trái, phải (–>,  <–) nếu vào từ menu “Khác” trên các chứng từ.
2. Thêm: Bổ sung màn hình tra cứu “Lịch sử giá bán” của khách hàng trên màn hình Xuất bán. Sau khi quét mã hàng, vào ô Giá bán, bấm <F4> để chọn giá đã từng bán cho khách hàng hiện thời.
3. Sửa: Hiển thị đầy đủ tên hàng dài ở hóa đơn bán lẻ khổ K80 (tên dài sẽ xuống dòng)
4. Thêm: Hiện tổng cộng ở các cột số lượng (tồn sổ sách, tồn thực tế, chênh lệch) trên “phiếu kiểm kê”
5. Sửa: Sửa lỗi ko hiển thị đầy đủ các mặt hàng trên màn hình “Tổng hợp hàng hóa theo chứng từ”
6. Thêm: Logo hiện trên hóa đơn in ra khổ K80
7. Sửa: Lỗi ko mở được chứng từ sau khi thêm mới mà trong sổ nhật ký chứng từ chưa có dòng nào (phải bấm refresh xong mới mở được)
8. Sửa: Cho phép tra cứu theo số ĐT khách hàng trong trường hợp thông tin Địa chỉ ko nhập
9. Sửa: Cập nhật lại chính sách giá cho những mặt hàng đã nhập trên chứng từ bán lẻ (S3), chứng từ xuất bán (S1) khi thay đổi mã khách hàng (hoặc mã khách hàng nhập sau khi nhập hàng hóa trên chứng từ)
10. Sửa: Lỗi không cho save chứng từ “Phiếu xuất bán” khi copy từ “Đơn đặt bán hàng”.
11. Sửa: Lỗi không kiểm tra quyền tạo chứng từ “Phiếu nhập hàng” khi copy từ “Đơn đặt mua hàng” (ví dụ người không có quyền làm “Phiếu nhập hàng” vẫn tạo và lưu được chứng từ này khi copy từ “Đơn đặt mua hàng”
12. Thêm: Cho phép Import chứng từ “Đơn đặt mua hàng” từ file *.csv, cho phép export chi tiết dòng hàng ra file Excel qua phím tắt Ctrl + X.
13. Thêm: Cho phép in báo cáo NXT (Số lượng + Giá trị) theo lựa chọn: Giá vốn (như cũ), giá trên danh mục (giá nhập, giá bán buôn, giá bán lẻ)
14. Sửa: Không cho phép nhập trùng mã hàng với mã vạch NSX
15. Sửa: Bảng NXT trong menu “Công cụ quản lý” cho phép xem theo điều kiện “Từ ngày” – “Đến ngày”. Ở phiên bản cũ thì điều kiện “Từ ngày” không cho phép sửa (mà chỉ để mặc định là từ ngày đầu tháng).
16. Thêm: Báo cáo “Bảng kê bán hàng (so sánh giá)” trong nhóm báo cáo “Xuất”
17. Thêm: Menu “KH trả lại từ chứng từ hiện thời” ở nút “Khác” trên phiếu xuất bán
18. Thêm: Menu “Trả lại NCC từ chứng từ hiện thời” ở nút “Khác” trên phiếu nhập mua
19. Thêm: Menu “Thông tin khác” ở nút khác trên các chứng từ liên quan tới hàng hóa (Đơn đặt mua/bán hàng, phiếu nhập mua, phiếu xuất bán, phiếu bán lẻ ST, phiếu KH trả lại, phiếu Trả lại NCC, phiếu điều chính, phiếu điều chuyển)
20. Thêm: Tính lãi trên chứng từ xuất bán (cả chứng từ ở trạng thái thêm mới và trạng thái đang sửa/xem)

Ngày 03-March-2015: VNUNI SIC v2.4.7 (RC1)

Tính năng mới:

1. Sửa: Lỗi hiện không đúng dữ liệu trong các báo cáo TOP n doanh thu (theo khách hàng, theo hàng hóa,…)
2. Sửa: Bổ sung 2 điều kiện (Kho hàng và Chưa thanh toán) trong các báo cáo Nhật ký chứng từ
3. Sửa: Cho phép nhập hàng với mã lô đã từng nhập (1 Lô SX có thể được nhập nhiều lần trên nhiều chứng từ nhập mua)
4. Sửa: Cho phép bán hàng theo lô tự động theo phương thức FEFO (First Expired First Out) ở phiếu xuất bán.
5. Thêm: Hiển thị tổng tiền lên cọc Màn hình khách hàng (Customer Display) trên phiếu xuất bán.
6. Thêm: Cập nhật nhóm khách hàng cho KH thỏa mãn điều kiện về doanh thu. Cách thực hiện: Vào danh mục “Nhóm đối tác kinh doanh”, mở chi tiết nhóm khách hàng thấy có nút ở góc phải màn hình (đối với nhóm NCC hay Nhân viên thì không hiện nút này).
7. Sửa: Không hiển thị giá sau thuế khi bấm F4 ở màn hình “In tem mã vạch”

Ngày 12-Dec-2014: VNUNI SIC v2.4.6 (RC1->RC8)

Tính năng mới:
1. Sửa: Thay các controls kscEditSuite.ocx, kscFlatCombo.ocx, kscMenuTree.ocx, kscButton.ocx bằng các controls tương ứng là vnuniEditSuite.ocx, vnuniFlatCombo.ocx, vnuniButton.ocx, vnuniCaptionBar.ocx
2. Thêm: Hiển thị trường “Nhân viên” trên màn hình bán lẻ
3. Sửa: Lỗi khi sửa số lượng của 1 dòng hàng bằng phím F8 thì bị gộp vào mã hàng khác đã quét trùng số lượng (ở tất cả các chứng từ)
4. Thêm: Chứng từ trả lại cho chứng từ bán lẻ
5. Thêm: “Tạm hoãn – Postponed” chứng từ. Cho phép chọn những chứng từ đang được giữ. Ví dụ: đang quẹt hàng của 1 KH thì họ mua thêm thì giữ (tạm hoãn) chứng từ đó lại (phím tắt: F7) rồi làm chứng từ mới cho KH khác, sau khi KH của chứng từ cũ quay lại thì chọn danh sách các chứng từ đang “hold” (phím tắt: Ctrl+F7) và tiếp tục quẹt mã cho chứng từ đó. Về bản chất, chứng từ được đánh dấu “hold” vẫn saved như các chứng từ khác bình thường nhưng phần mềm sẽ không tính giá vốn và tồn kho cho các mặt hàng trên chứng từ “hold” đó. (Cách làm khác: “hold” sẽ lưu chi tiết dòng chứng từ vào vào 1 file csv và khi chọn lại sẽ hiện danh sách các files đó lên và xóa file đã chọn đi).
7. Thêm: Cảnh báo bằng âm thanh lỗi khi quét mã hàng không có trong danh mục trong màn hình bán lẻ và màn hình xuất bán (phòng trường hợp thu ngân không nhìn màn hình và quét tiếp mặt hàng khác dẫn tới việc mất tiền mặt hàng chưa có trong danh mục đó) hoặc trường hợp xuất hàng âm kho
8. Sửa: Không cho phép ghi chứng từ khi số “Tiền khách trả” nhỏ hơn “Tổng tiền”
9 Thêm: Import bảng kê bán hàng từ file có đuôi là xls, csv, txt vào chứng từ bán lẻ và chứng từ xuất bán
10. Thêm: Export chi tiết dòng hàng từ Phiếu bán lẻ hoặc Phiếu xuất bán (chế độ đầy đủ và rút gọn) ra file có đuôi là xls, csv
11. Thêm: Chuyển đổi chế độ màn hình Bán lẻ giữa 2 dạng Đầy đủ & Rút gọn (Phím tắt: F9)
12. Sửa: Hóa đơn bán hàng/Phiếu xuất kho theo yêu cầu KH bên Đức
13. Sửa: Sửa tiêu đề chức năng Tổng hợp bán lẻ thành Doanh số bán hàng theo thu ngân. Chức năng này cho phép theo dõi doanh số bán hàng theo thu ngân (người sử dụng) đối với 2 loại chứng từ bán hàng (bán lẻ và xuất bán).
14. Sửa: Cập nhật lại danh sách quyền chi tiết hơn đối với danh mục (phân quyền lại cho users) bao gồm: Danh mục kho, danh mục nhóm hàng hóa, danh mục hàng hóa, danh mục khách hàng, danh mục nhà cung cấp, danh mục nhân viên, và các danh mục khác.
15. Sửa: Tối ưu tốc độ hiển thị trên công cụ và báo cáo “Phân tích bán hàng”
16. Sửa: Lỗi trên công cụ và báo cáo “Phân tích bán hàng”, phần mềm không trừ đi phần lãi gộp bị âm đối với các mặt hàng khuyến mại có giá trị hàng tồn kho (do bỏ qua giá trị NULL).
17. Sửa: Tự động xóa chứng từ lỗi khi ghi chứng từ bán lẻ gặp lỗi có thông báo “…Cannot insert duplicate key row in object…” (Lỗi này là do có chứng từ bị lỗi trong quá trình Save thì bị disconnect với CSDL do lỗi mạng hoặc lỗi máy chủ)
18. Sửa: Khi thêm mới chứng từ Phiếu Xuất Bán, đặt mặc định con trỏ vào ô [Mã hàng] trong trường hợp đã thiết lập mặc định [Mã khách hàng] (áp dụng cho bán lẻ bằng Phiếu Xuất Bán)
19. Sửa: Bổ sung phím tắt F2 trong màn hình “Xuất bán” để thêm mới chứng từ mà không in hóa đơn (trong trường hợp đặt lựa chọn In ngay sau khi ghi).
20. Sửa: Hiện tên “nhân viên bán hàng” (nếu có) và tên “thu ngân” trên hóa đơn bán hàng mẫu A5
21. Sửa: Bổ sung thêm thông tin nhân viên trên chứng từ Khách hàng trả lại; Ở các màn hình báo cáo doanh số theo nhân viên thì trừ số tiền khách hàng trả lại do nhân viên đó bán
22. Sửa: Lỗi sao chép chứng từ Phiếu Nhập hàng sang Phiếu xuất bán trường hợp Kho hàng ở Phiếu nhập hàng khác với Kho hàng mặc định ở Phiếu xuất bán
23. Thêm: Chức năng Tổng hợp hàng hóa theo chứng từ, cho phép theo dõi số dư tồn kho, chi tiết các phát sinh tăng giảm theo từng loại chứng từ. Có thể drilldown từ

(1) Tổng hợp hàng hóa –> Thẻ kho –> Chi tiết chứng từ;
(2) Tổng hợp hàng hóa –> Tồn kho 1 mặt hàng;
(3) Tổng hợp hàng hóa –> Thông tin hàng hóa

24. Sửa: Cho phép di chuyển con trỏ giữa các các dòng hàng trên lưới (Enable Grid) ở chế độ Xem đối với tất cả các chứng từ
25. Sửa: Cho phép chỉnh sửa độ rộng (PrintWidth) của mẫu hóa đơn bán lẻ K57 thông qua tham số:

[POSRetail]
….
PaperWidth=2895 (Số này là mặc định của Mẫu K57, có thể chỉnh sửa số này để phù hợp mẫu K58)

26. Sửa: Lỗi căn chỉnh các dòng ở vùng footer trên hóa đơn mẫu K57 & K80 khi có thêm thông tin “Chiết khấu TM”; Hiện %CK theo định dạng 0% nếu tỷ lệ phần trăm là số chẵn (ví dụ: 10%) và 0.00% nếu là số lẻ (ví dụ: 10.50%)
27. Sửa: Lỗi không tính chuyển kỳ cho tới kỳ cuối cùng đã kết chuyển (tháng 12 năm trước) trong trường hợp kỳ hiện thời là tháng một của năm (chỉ sai khi kỳ hiện thời là tháng 1, các kỳ tháng khác ko bị lỗi)
28. Sửa: Không cho phép người dùng vào chức năng “Thiết lập thông số” ở nút “Khác” trên tất cả các chứng từ nếu người dùng đó không có quyền quản trị (tức là chỉ có user thuộc nhóm quản trị mới được sửa các thiết lập đó)
29. Sửa: Không thông báo lỗi khi mặc định mã KH ở phiếu xuất bán trong trường hợp danh mục KH là rỗng hoặc mã KH đó không tồn tại
30. Sửa: Lỗi ko hiển thị đúng loại giá và % KM theo nhóm KH đối với khách hàng được đặt mặc định (trong file vnuni_INV.dat) ở trên phiếu xuất bán khi thêm mới.
31. Sửa: Lỗi import data ở chứng từ kiểm kê đối với dòng hàng có số lượng thực tế = 0
32. Sửa: Kiểm tra ngày chứng từ (trước khi save chứng từ) không được post trước kỳ bắt đầu hoạt động (phòng trường hợp ngày ngày hệ thống máy tính bị sai lệch).
33. Sửa: Không cho phép user này sửa/xóa chứng từ của user khác nếu ko có quyền quản trị
34. Sửa: (Kỹ thuật) Cho phép cập nhật lại số dư đầu kỳ từ bảng số dư tồn kho đầu kỳ (tb_T_InventoryOpeningBalanceDetail) sang bảng kết chuyển tồn kho (tb_B_Instock) trong trường hợp bị xóa số dư đầu kỳ ở bảng kết chuyển tồn kho.
35. Sửa: Tính giá vốn cho trường hợp khuyến mại trùng dòng hàng (mua 10 mặt hàng X tặng 1 mặt hàng X) ở chứng từ xuất bán, bán lẻ
36. Sửa: Kiểm tra quyền khi xem chi tiết thông tin đối tượng công nợ (KH, NCC) từ màn hình giao dịch
37. Sửa: Cho phép xem được các tab (trang) thông tin (trừ những trang sửa đổi được như chính sách giá…) ở chế độ chỉ xem (chế độ View) đối với các đối tượng danh mục (KH, NCC, NV, HH)
38. Sửa: Tự động tăng ID khi nhiều người cùng một lúc thực hiện in tem mã vạch (qua mạng)
39. Sửa: Thêm cảnh báo màu đỏ nhấp nháy dòng chữ “Lỗi ghi chứng từ” trong trường hợp ghi chứng từ bị lỗi (chủ yếu là lỗi ko kết nối được CSDL trên máy chủ)
40. Sửa: Lỗi xung đột phím tắt F2 dùng để thêm mới đối tượng khách hàng và thêm mới chứng từ mà không in hóa đơn trên “phiếu xuất bán” và phiếu “bán lẻ siêu thị’
41. Sửa: Lỗi khi click chuột vào tiêu đề cột trên lưới (grid) để sắp xếp theo cột khi ô tìm kiếm chứa chuỗi ký tự cần tìm không có trên lưới (Không tìm thấy)
42. Sửa: Trên chứng từ Xuất bán, cho phép chuyển đổi gõ số tiền giảm giá hoặc tỷ lệ giảm giá bằng phím <F9> ở ô CK dòng hàng (theo 2 lựa chọn trong file VNUNI_INV.dat, mục [Shipment] là ItemDiscountAmount_Type=0 hoặc ItemDiscountAmount_Type=-1)
43. Sửa: Thêm lựa chọn trong file VNUNI_INV.dat, mục [Shipment], AllowDiscountChange=0 hoặc AllowDiscountChange=-1 để cho phép sửa hoặc không sửa thông tin giảm giá (CK) dòng hàng.
44. Sửa: Lỗi nhầm loại chứng từ khi làm liên tiếp Chứng từ thanh toán với nhà cung cấp giữa 2 loại thu (thu tiền NCC trả lại cho Phiếu xuất trả lại NCC) và chi (trả tiền mua hàng với NCC). Tương tư cho chứng từ Thanh toán với khách hàng.
45. Sửa: Lỗi không lọc được “Theo dõi dấu vết” theo ngày
46. Thêm: Bổ sung tính năng cho công cụ vnuniDBUtils.exe (Xem file \Data\Settings.ini):
+ Backup Database dạng nén RAR có Password
+ Cho phép đổi loginname’s password hoặc add loginname/password riêng
47. Thêm: Bổ sung lựa chọn “Lọc hoặc Tìm” trên màn hình Tra cứu (F4)
48. Sửa: Thêm dòng tổng cộng trên chức năng “Tra cứu hàng theo chứng từ”
49. Sửa: Phiếu xuất bán, phiếu Bán lẻ siêu thị, phiếu KH trả lại, phiếu trả lại NCC, phiếu điều chuyển kho: Cho phép trùng dòng hàng ở chi tiết chứng từ (trường hợp KM mua 1 tặng chính mặt hàng đó)
50. Sửa: Lọc giá trị tiền = -1 để lọc giá trị NULL (trên màn hình Lọc F6), áp dụng cho việc lọc các mặt hàng khuyến mại.
51. Sửa: Chỉ hiển thị các chứng từ theo kho đặt mặc định (thiết lập trong file Settings.ini) đối với các user đăng nhập không có quyền admin.
52. Sửa: Lỗi ở màn hình “Bán lẻ siêu thị” khi tăng số quầy hơn 10 quầy và chọn bán ở những quầy có ID > 10.
53. Sửa: Lỗi tính giá trị hàng tồn kho trong trường hợp bán hàng KM (mua n tặng 1 chính mặt hàng đó)
54. Thêm: Nút RT/S3, cho phép chuyển chế độ giữa “Bán lẻ – S3” và “Khách lẻ trả lại – RT” trên “Phiếu bán lẻ siêu thị”. Ở chế độ RT (Khách lẻ trả lại) thì cho phép nhập số lượng âm.
55. Sửa: Lỗi không hiện thông tin về thuế VAT trên chứng từ “Phiếu nhập hàng” khi import chi tiết dòng hàng có cập nhật danh mục từ file import về hàng hóa có thông tin VATID (cột thứ 9)
56. Thêm: Màn hình phân tích doanh thu (theo thời gian), có lựa chọn “Tính cả Phiếu KH trả lại”. Cho phép in mẫu báo cáo theo quy định của TTTM AEON.
57. Thêm: Bổ sung lựa chọn không cho phép xóa dòng hàng trên phiếu “Bán lẻ siêu thị” đối với user không có quyền, muốn xóa phải truy cập bằng account với quyền quản trị (administrator).
58. Thêm: Bổ sung nút “Login” (góc phải phía trên) trên phiếu “Bán lẻ siêu thị” để có thể thay đổi user ngay trên màn hình bán lẻ.
59. Sửa: Cho phép xóa dòng hàng bằng phím Delete khi con trỏ đang ở ô quét mã hàng (thay vì dùng Double Click lên Grid như trước kia). Khi quét mã mới thì mặc định số lượng = 1 thay vì số lượng của dòng vừa sửa/xóa.
60. Thêm: Bổ sung 3 chế độ nhập mã hàng cho phiếu “Nhập mua” (tương tự như phiếu “Xuất bán”)
61. Sửa: Lỗi không đổi ngày chứng từ sang ngày mới khi mở chứng từ “Bán lẻ siêu thị” qua 12 đêm mà không tắt màn hình bán lẻ (số chứng từ và ngày chứng từ không đồng nhất về ngày tháng).
62. Sửa: Thay đổi cách tăng mã hàng ở chế độ “Mã tự tăng” trong “Danh mục Hàng hóa”.
63. Sửa: Màn hình về phân tích doanh thu (theo KH, theo NV, theo Thu ngân) thì phần doanh thu đã trừ số tiền trên phiếu KH trả lại
64. Thêm: Màn hình về phân tích doanh thu thời gian (Theo mẫu AEON và ko theo mẫu) + Report mẫu “Phân tích doanh thu theo ngày” theo yêu cầu của AEON
65. Sửa: Màn hình Thông tin quản trị (Tab1: Phân tích doanh thu bán hàng):
+ Cần tính cả phiếu trả lại, drilldown sổ nhật ký cũng hiện các chứng từ trả lại, drilldown bảng kê hàng bán cũng hiện các mặt hàng trên phiếu trả lại
+ Có thêm điều kiện theo ngày (Từ ngày – Đến ngày)
66. Sửa: Hiện tổng số lượng hàng bán trong màn hình chứng từ Bán lẻ và chứng từ Xuất bán (tiện cho việc kiểm số lượng của giỏ hàng)
67. Sửa: Hiện giá niêm yết (giá gốc) trên mẫu in khổ K80 của phiếu Xuất bán đối với mặt hàng được giảm giá.

Các bạn có thể download phiên bản mới TẠI ĐÂY.

Ghi chú:
– Đối với những khách hàng đang sử dụng phiên bản cũ thì hãy liên hệ với VNUNI để được hỗ trợ nâng cấp phần mềmdữ liệu lên phiên bản mới. Đây là quyền lợi của các khách hàng mua bản quyền phần mềm.
– Đối với những đơn vị nào chưa sử dụng thực tế, mới chỉ đang sử dụng thử, dữ liệu đang dùng là không cần thiết thì có thể (b1) detach CSDL, (b2) xóa 2 files CSDL là vnuni_INV_Data.MDFvnuni_INV_Data.LDF và (b3) cài lại phiên bản mới (khi cài đặt chọn cả phần cài đặt CSDL).
– Đối với những đơn vị cài đặt mới thực hiện cài đặt như bình thường, không cần chạy nâng cấp CSDL.

Hãy gọi VNUNI để được hỗ trợ nâng cấp!

Thanks & Best Regards,

VNUNI Support Team

Liên tục phát triển để mang giá trị mới (vượt xa giá trị đầu tư ban đầu) tới khách hàng.
Đó là lý do để lựa chọn giải pháp VNUNI

Bài viết cùng chuyên mục